pieczęć Loży Gwiazda Morza trwa ładowanie witryny
proszę czekać
pieczęć Loży Gwiazda Morza

S:. i D:. Loża "Gwiazda Morza"

na Wschodzie Gdańska

torn paper

Działalność Loży

Ceremonialne prace Loży

Działalność wolnomularska koncentruje się na życiu Loży. Oznacza to, że wolnomularze przede wszystkim spotykają się podczas tzw. prac. Są to spotkania odbywające się zwykle raz lub dwa razy w miesiącu, podczas których wymieniamy ze sobą poglądy i cieszymy się możliwością wspólnego przeżywania Braterstwa. Spotkania te mają charakter ceremonialny (wolnomularze występują w oficjalnych strojach, których najbardziej charakterystycznym elementem jest bogato zdobiony symbolami fartuszek). Wstęp na nie mają jedynie osoby należące do wolnomularstwa. Po zakończeniu prac odbywa się agapa, czyli tradycyjny, wspólny masoński posiłek, przygotowywany przez Braci i Siostry.

 

cyrkiel i pion, symbole wolnomularskie (masońskie)
symbolika masońska

 

Prace Loży w formule „pod niebem otwartym”

Czasami Loża decyduje się prowadzić prace w tzw. formie białej. W użyciu jest także bardziej poetycka nazwa pod niebem otwartym, która nawiązuje do tradycji spotkań masońskich, które odbywały się poza budynkiem Loży (a więc – pod sklepieniem niebieskim). Są to spotkania prowadzone bez ceremoniału masońskiego, na których obecni mogą być zarówno wolnomularze, jak i Goście nie należący do masonerii. Nadal jednak nie są to spotkania w pełni otwarte – obowiązują zaproszenia, które są kierowane przez Lożę do zaprzyjaźnionych i dyskretnych osób. Spotkania takie pozwalają nie-masonom zbliżyć się nieco do Bractwa i zajrzeć wgłąb jego specyfiki.

 

symbolika masońska, ezoteryczne symbole wolnomularskie

symbolika masońska, ezoteryczne symbole wolnomularskie

 

Działalność pozalożowa

Jednym z naczelnych zadań masonerii jest prowadzenie działalności charytatywnej. Staramy się realizować ten cel w miarę naszych skromnych sił i środków – z zasady jednak zachowujemy dyskrecję w prowadzonych przez nas działaniach, wychodząc z założenia (bliskiego nakazowi ewangelicznemu), że działalność ta powinna być prowadzona z potrzeby serca, nie zaś dla próżnej chwały.

Ponadto, członkowie Loży mają pełne prawo wspomagać wszelkie inicjatywy społeczne, kulturalne i lokalne, które są wyrazem wartości kultywowanych w wolnomularstwie (tolerancja, poszanowanie prawa, demokracja, propagowanie równości i wolności). Jednak, co do zasady, Loża rzadko występuje w takich inicjatywach oficjalnie.

Loża nie prowadzi żadnej działalności politycznej.

 

symbolika masońska, cyrkiel, węgielnica i gałązki akacji
symbolika masońska, cyrkiel, węgielnica i gałązki akacji

 

Działalność w świecie cyfrowym

Loża Gwiazda Morza prowadzi także profil w portalu społecznościowym Facebook, gdzie publikowane są informacje z życia warsztatu, ciekawostki poświęcone masonerii oraz anegdoty historyczne. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu, a także do zabierania głosu pod wpisami.

Profil FB Loży Gwiazda Morza: http://www.facebook.com/GwiazdaMorzaGdansk