pieczęć Loży Gwiazda Morza trwa ładowanie witryny
proszę czekać
pieczęć Loży Gwiazda Morza

S:. i D:. Loża "Gwiazda Morza"

na Wschodzie Gdańska

torn paper

FAQ

Poniżej prezentujemy przegląd typowych pytań, które są do nas kierowane. Mamy nadzieję, że przedstawione odpowiedzi będą ułatwieniem dla osób zainteresowanych wolnomularstwem.

Czy masoneria jest legalna? Czy jest organizacją tajną?

Wolnomularstwo JEST LEGALNE. Wolnomularstwo NIE JEST TAJNE.

Wolnomularstwo w Polsce (i w większości państw demokratycznych) działa na zasadzie prawa o stowarzyszeniach (lub podobnego). Każdy wolnomularz jest zobligowany do przestrzegania prawa kraju, w którym mieszka.

Dlaczego wolnomularze nie mówią o tym, co robią? Czyżby było to coś złego?

Zacznijmy od tego, że mówią – czego dowodem jest choćby nasz serwis internetowy. Faktem jest, że jesteśmy raczej ludźmi dyskretnymi. Nieco z przymrużeniem oka można powiedzieć, że sytuacja ta jest w pewnym sensie bliska zaciszu naszej małżeńskiej alkowy. Nie dzieje się tam nic złego ani nielegalnego – ale to przecież nie powód, żeby opowiadać wszystkim o sekretach naszej sypialni.

Jakie są obowiązki wolnomularza?

Wolnomularz ma obowiązek pracy nad sobą, wspomagania innych Ludzi, zgłębiania symboliki, rozwijania krytycznego osądu oraz brania udziału w pracach (spotkaniach) Loży. Prace odbywają się zwykle raz w miesiącu i trwają około 2-3 godzin.

Czy kobieta może zostać masonką?

Tak, oczywiście. Wolnomularstwo wyznaje zasadę pełnej Równości.

Jakie są korzyści z przystąpienia do Loży?

Jedyną korzyścią jest szansa poznania samego siebie, pracy nad sobą i wymiany myśli z innymi wolnomularzami.

Czy wolnomularstwo jest patriotyczne, czy kosmopolityczne?

Wolnomularstwo wyraża przekonanie o braterstwie wszystkich ludzi. Jest jednak także patriotyczne – jednym z obowiązków wolnomularza jest praca dla dobra Ojczyzny.

Czy można być osobą wierzącą i jednocześnie wolnomularzem?

Tak, oczywiście. W wolnomularstwie z szacunkiem podchodzimy do każdej wiary, a także do racjonalnego ateizmu i agnostycyzmu.

Czy wolnomularstwo jest wrogiem kościoła (zwłaszcza katolickiego)?

Nie. Wolnomularstwo zachowuje szacunek i tolerancję dla każdej religii i każdego kościoła. Uznajemy równowagę w tym zakresie, zachowując równy dystans do każdej religii. Każdy wolnomularz ma pełne prawo do wyznawania takiej religii i należenia do takiego kościoła, jaki uznaje za słuszny.

Czy kościół katolicki nakłada ekskomunikę na masonów?

Nie – choć istonie tak było w XVIII i XIX wieku. Od czasów Soboru Watykańskiego II, nastawienie kościoła katolickiego się zmieniło. W latach 80-tych, za pontyfikatu Jana Pawła II, usunięto z Prawa Kanonicznego przepis nakładający ekskomunikę na członków lóż masońskich.

Czy można odejść z wolnomularstwa?

Tak, oczywiście. Wystarczy zadeklarować swoje odejście z Loży, albo po prostu przestać przychodzić na nasze spotkania. Osoba, która przez pół roku nie uczestniczy w pracach Loży (bez ważnej przyczyny – np. zdrowotnej) jest automatycznie skreślana z listy członków.

Czy trzeba być osobą bogatą, aby stać się wolnomularzem?

W pewnym sensie – tak. Wolnomularz powinien być osobą bogatą duchowo. Pieniądze nie są jednak przepustką do Loży. Wymagamy natomiast, żeby osoby kandydujące miały ustabilizowaną sytuację życiową i materialną. Wolnomularz zobowiązany jest do pomagania innym, nie może być więc ciężarem dla swoich bliskich.

Jestem człowiekiem zajętym. Ile czasu muszę poświęcić na wolnomularstwo?

Jeśli czas spędzony na wolnomularstwie jest „poświęceniem”, to należy zastanowić się, czy członkostwo w Loży rzeczywiście jest tym, do czego powinniśmy aspirować. Generalnie, wolnomularz jest wolnomularzem (to znaczy: pracuje nad sobą dla dobra swojego i swojego otoczenia) przez cały czas. Prace Loży odbywają się raz w miesiącu, trwają około 2-3 godzin. Uczestnictwo w pracach jest obowiązkiem, przywilejem i prawem wolnomularza.

Nie mieszkam w Gdańsku, ale chciałbym móc pracować w Loży Gwiazda Morza

Loża Gwiazda Morza zaprasza wszystkie osoby, które mają wolę i możliwość pracy wolnomularskiej. Osoby spoza Pomorza powinny mieć świadomość, że będziemy oczekiwać od nich przynajmniej jednej obecności w miesiącu.

Cyrkiel i węgielnica