pieczęć Loży Gwiazda Morza trwa ładowanie witryny
proszę czekać
pieczęć Loży Gwiazda Morza

S:. i D:. Loża "Gwiazda Morza"

na Wschodzie Gdańska

torn paper

Historia Loży Gwiazda Morza

Kim jesteśmy?

Gwiazda Morza jest lożą wolnomularską (masońską), powstałą w 2016 roku i mającą siedzibę w Gdańsku. Prace Loży odbywają się w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym, Rycie Szkockim Rektyfikowanym lub Rycie Francuskim Nowoczesnym. Warsztat przyjmuje na równych zasadach mężczyzn i kobiety; zarówno wierzących, jak i niewierzących oraz agnostyków. Utrzymujemy bratnie relacje z innymi Lożami w Polsce i za granicą. Łączy nas przekonanie o słuszności uniwersalnych zasad masonerii, wyrażonych w haśle: WOLNOŚĆ – RÓWNOŚĆ – BRATERSTWO.

Dlaczego „Gwiazda Morza”?

Symboliczna nazwa „Gwiazda Morza” może być rozumiana wielorako.

Dla jednych przede wszystkim kojarzyć się będzie z symbolem Gwiazdy Polarnej – przewodniczki tych, którzy żeglują i poszukują. Inni mogą w niej odnaleźć uniwersalną ideę Kierunku, w którym podążamy i nadziei na odnalezienie bezpiecznego celu podróży. Jeszcze inni zwrócą uwagę, że tytuł Gwiazdy Morza przynależał kiedyś egipskiej bogini Izydzie, patronki opiekuńczej kobiecości (określenie to chrześcijanie przypisali następnie Marii, matce Jezusa).

Gwiazda jest także jednym z najstarszych symboli używanych przez wolnomularzy. O jej znaczeniu świadczy fakt, że w czasach międzywojennych istniała w Polsce Loża Gwiazda Morza (w ramach międzynarodowego zakonu wolnomularskiego Le Droit Humain), do której należał B:. Janusz Korczak, wielki polsko-żydowski społecznik i pedagog.

Rolę Gwiazdy-Przewodniczki przywołuje także Dante w swojej „Boskiej Komedii”: „Jeśli pójdziesz za swą gwiazdą, niechybnie dopłyniesz do wspaniałego portu”. Gwiazda może być także symbolem Mądrości. Adam Mickiewicz pisał: „Powstaje mędrzec i gwiazda Platona w długie wieków wieki świeci”.

Niezależnie od interpretacji, Loża Gwiazda Morza powstała po to, aby umożliwić spotkania gdańskim (a szerzej: pomorskim) wolnomularzom i połączyć wspólnymi, braterskimi więzami miłośników Sztuki Królewskiej.

Gwiazda Płomienista, symbol wolnomularski
Gwiazda Płomienista, symbol wolnomularski
symboliczny heksagon, gwiazda Dawida z symbolami alchemicznymi
symboliczny heksagon, gwiazda Dawida z symbolami alchemicznymi

Pierwsze próby wolnomularstwa liberalnego w Gdańsku

S:. i D:. Loża Gwiazda Morza została założona w październiku 2016 roku, nie jest to jednak początek wolnomularstwa w Gdańsku. Bracia i Siostry już od kilku lat podejmowali wysiłek przywrócenia Pomorzu warsztatów masonerii romańskiej, tym bardziej, że lokalne tradycje są wielowiekowe (można o tym przeczytać na stronie poświęconej tradycjom wolnomularskim w Gdańsku).

Pierwszym krokiem w tym kierunku była inicjatywa powstania Trójkąta Wolnomularskiego „Jedność” (Trójkąt jest formą poprzedzającą założenie Loży, do jego założenia wystarcza jedynie trzech masonów, z których przynajmniej jeden powinien mieć stopień mistrza), który działał w latach 2007-2010 w ramach loży Wolność Przywrócona. Po trzech latach prac Bracia podjęli jednak decyzję o tzw. wygaszeniu świateł (czyli oficjalnym zakończeniu prac). Trójkąt ten pozostaje jednak ważnym punktem w historii gdańskiego wolnomularstwa, jako pierwsza próba budowy romańskiej Loży na terenie Trójmiasta.

W okresie późniejszym miały miejsce jeszcze dwie inicjatywy. W ramach Loży Galileusz działał Trójkąt J. E. Heweliusz (założony w roku 2013), jednak i jemu nie dane było założyć Loży w ciągu wymaganych trzech lat. Część wolnomularzy, która go tworzyła podjęła zresztą inną próbę – zakładając w ramach Wielkiej Loży Kultur i Duchowości Trójkąt Fides (przy toruńskiej Loży Ul), ale i on dotąd nie przekształcił się w pełnoprawną Lożę.

Założenie Trójkąta Wolnomularskiego Gwiazda Morza

Sytuację zmieniło dopiero powstanie w styczniu roku 2016 Trójkąta „Gwiazda Morza”. Jego lożą założycielską została S:. i D:. Loża Nadzieja na Wschodzie Warszawy. Jest to najstarsza i najbardziej zasłużona polska loża masońska nurtu romańskiego (Loża-Matka kilku lóż, ale przede wszystkim całego Wielkiego Wschodu Polski).

Nowy Trójkąt działał prężnie i efektywnie, odbywając częste prace (zarówno w gronie własnym, jak i z udziałem Gości z różnych Obediencji Wolnomularskich polskich i zagranicznych). Dzięki wysiłkom Braci i Sióstr udało się także przygotować pierwszy w Gdańsku lokal masoński, który miał się stać przyszłą siedzibą Loży.

Powstanie Loży Gwiazda Morza

Ostatecznie, dnia 31 października 2016 roku, zapalono oficjalnie światła pierwszej trójmiejskiej loży masońskiej – S:. i D:. Loży Gwiazda Morza. Członkami-Założycielami Loży zostało 10 regularnych mistrzów, wywodzących się spośród wolnomularzy Lóż Nadzieja, Kultura, Witelon oraz loży ze Strassbourga.

Patent Loży został uroczyście podpisany przez Czcigodnych Mistrzów Lóż-Matek: Loży Nadzieja i Loży Kultura, w obecności m.in. Wielkiego Mistrza Wielkiego Liberalnego Wschodu Polski oraz byłego Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski. Warto dodać, że nowa Loża uzyskała uprawnienia tzw. kumulacji rytów, czyli możliwość pracy w trzech najbardziej znanych systemach wolnomularskich. Są to:

  • Ryt Szkocki Dawny i Uznany (podstawowy ryt naszego warsztatu)
  • Ryt Szkocki Rektyfikowany (ryt nawiązujący do tradycji rycerskich)
  • Ryt Francuski Nowoczesny (podkreślający zdecydowanie społeczny i obywatelski aspekt wolnomularstwa)

W wyniku przeprowadzinych wyborów, zaszczytny urząd Czcigodnego Mistrza nowoutworzonej Loży Gwiazda Morza został powierzony B:. Andrzejowi, zasłużonemu i doświadczonemu wolnomularzowi, legitymującemu się posiadaniem 33 i Ostatniego stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego, byłemu Wielkiemu Mówcy Wielkiego Wschodu Polski.

W niezwykle pięknej i podniosłej ceremonii, odbywającej się podczas połączonych prac S:. i D:. Lóż Kultura i Nadzieja uczestniczyło prawie trzydziestu wolnomularzy, reprezentujących trzy obediencje, oraz wywodzących się z siedmiu krajowych Lóż. Światła gdańskiej Gwiazdy Morza zostały zapalone przez Czcigodnego Mistrza Sprawiedliwej i Doskonałej Loży Nadzieja na Wschodzie Warszawy.

symbolika loży masońskiej, kolumny i narzędzia wolnomularskie
symbolika loży masońskiej, kolumny i narzędzia wolnomularskie