pieczęć Loży Gwiazda Morza trwa ładowanie witryny
proszę czekać
pieczęć Loży Gwiazda Morza

S:. i D:. Loża "Gwiazda Morza"

na Wschodzie Gdańska

torn paper

Jak zostać masonem?

Wstępowanie do wolnomularstwa: zasady ogólne

Konstytucja Andersona z 1723 roku określa, że masonem może zostać jedynie osoba wolna i dobrych obyczajów, a więc – dojrzała, świadoma swoich poglądów na życie i postępująca etycznie.

Choć od ogłoszenia Konstytucji Andersona wiele się zmieniło, to jednak zasady ogólne pozostają stałe. Świat jednak ewoluował (zmieniały się koncepcje wolności, samodzielności czy pojęcie obywatela) – a wraz z nim przekształceniom ulegało także wolnomularstwo. Dziś przyjmujemy kobiety i mężczyzn, traktujemy wszystkich zainteresowanych na równych prawach niezależnie od koloru skóry, rasy, orientacji seksualnej, wyznania czy narodowości.

Konstytucja Andersona

Co trzeba zrobić, aby stać się masonem?

Jeśli spełniamy przytoczone powyżej warunki, pozostaje nam uzyskać zaproszenie do Loży (wolnomularstwo jest ruchem opierającym się na zasadzie konieczności posiadania członków wprowadzających). Można to osiągnąć dwiema drogami:

  • z inicjatywy (i polecenia) aktywnego Wolnomularza,
  • z inicjatywy własnej Kandydata – po złożeniu aplikacji drogą mailową.

Pierwsza z tych form jest dość oczywista. Jej szczegóły przedstawiane są Kandydatowi podczas indywidualnej, dyskretnej rozmowy przez osobę, która decyduje się być Wolnomularzem Wprowadzającym. Druga metoda jest opisana na stronie Procedura Aplikacji do loży wolnomularskiej Gwiazda Morza.

Zasada zaproszenia

Zasadą jest, że do wolnomularstwa jest się zapraszanym. Niezbędne jest zatem posiadanie osób (wolnomularzy) wprowadzających, którzy przedstawiają sylwetkę kandydata w Loży i proszą o rozpatrzenie sprawy. Nie oznacza to jednak, że nie można ubiegać się o członkostwo (prosić o możliwość przystąpienia) – o czym piszemy dalej.

Nieżyjący już Wielki Mistrz, B:. Piotr Kuncewicz sformułował zasadę zapraszania kandydatów do Bractwa. Jest to zasada „szeroko otwartych drzwi i wysokiego progu”. Jesteśmy otwarci na wszystkich szczerze zainteresowanych wolnomularską drogą samorozwoju. Jednak zapraszamy do nas tylko tych, którzy spełniają nasze oczekiwania – a ponadto sami poszukują Prawdy, są świadomi obowiązków, jakie niesie ze sobą bycie wolnomularzem oraz są gotowi rozwijać swoją indywidualność poprzez grupowe współdziałanie. Od Kandydatów do wolnomularstwa oczekujemy tego samego, czego oczekujemy od każdego wolnomularza – aby byli krytyczni wobec siebie i tolerancyjni wobec innych.

Wielki Mistrz Piotr Kuncewicz
Wielki Mistrz Piotr Kuncewicz

Wymagania stawiane Kandydatom

Osoba starająca się o zaproszenie do Zakonu powinna:

  • mieć świadomą, wolną i nieprzymuszoną wolę przystąpienia do Bractwa
  • być osobą pełnoletnią oraz dojrzałą życiowo (preferujemy osoby starsze niż 25 lat)
  • mieć stabilne podstawy bytu i unormowane życie osobiste
  • być zdolna do krytycznego, obiektywnego oglądu świata, który nas otacza
  • cieszyć się doskonałą reputacją
  • szanować innych Ludzi
  • być osobą honorową, lojalną i uczciwą, tolerancyjną dla inności drugiego Człowieka
  • być osobą dyskretną i zdolną do zachowywania tajemnicy

Chcemy w tym miejscu jasno podkreślić, że spełnienie powyżej podanych wymagań jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla przyjęcia w szeregi Bractwa.

Cyrkiel i węgielnica