pieczęć Loży Gwiazda Morza trwa ładowanie witryny
proszę czekać
pieczęć Loży Gwiazda Morza

S:. i D:. Loża "Gwiazda Morza"

na Wschodzie Gdańska

torn paper

Literatura

Literatura dotycząca wolnomularstwa

O wolnomularstwie napisano wiele książek. Wśród nich znaleźć można cały przekrój jakościowy. Są książki naukowe, które rzetelnie i ze znawstwem odnoszą się tematu. Są opracowania popularne, zarówno dobre, jak i te, które są przede wszystkim pisane z myślą o sensacji. Są także druki propagandowe – przede wszystkim kolportowane przez środowiska wrogie wolnomularstwu. Poniżej prezentujemy Państwu krótką listę pozycji, o których warto wiedzieć.

Opracowania naukowe i popularnonaukowe

Ryt francuski. Od Alchemii do Racjonalizmu

Ryt francuski. Od Alchemii do Racjonalizmu

autor: Karol Wojciechowski
Unikalne w polskiej literaturze dzieło, kompletne i bogato udokumentowane źródłowo wprowadzenie do historii Rytu Francuskiego.
Dzięki uprzejmości Autora tekst dostępny jest do bezpłatnego ściągnięcia: Ryt Francuski – od Alchemii do Racjonalizmu.

Bitwa o Sztukę Królewską

Bitwa o Sztukę Królewską

autor: Karol Wojciechowski
UPozycja o charakterze naukowym, napisana przez polskiego badacza masonerii. Dotyka problematyki zagadnienia podziału wolnomularstwa na anglosaskie i romańskie. Pomaga zrozumieć instniejący do dziś podział pomiędzy nurtami tradycjonalistycznymi i liberalnymi.

Księga Konstytucji roku 1723

Księga Konstytucji roku 1723

autor: Tadeusz Cegielski
Jeden z najwybitniejszych polskichch autorytetów w dziedzinie wolnomularstwa, prof. Tadeusz Cegielski przybliża nam początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii i opisuje przyczyny i okoliczności powstania konstytucji wolnomularskiej pióra Jamesa Andersona. Pozycja o charakterze naukowym.

Wolnomularstwo. Sekrety i symbole masonów, ich i znaczenie

Wolnomularstwo. Sekrety i symbole masonów, ich i znaczenie

autor: Kirk W. MacNulty
Niezwykle ciekawa pozycja omawiająca początki wolnomularstwa, jego historię i filozofię rytuałów towarzyszących stopniom wtajemniczenia. MacNulty intresująco opisuje związki między masonerią a społeczeństwem, mówi o zagadkach i tajemnicach wolnomularzy, wreszcie prezentuje najbardziej zasłużone dla tej organizacji postacie „braci w fartuszkach”. Zwracają uwagę bogate ilustracje.

The Origins of Freemasonry

The Origins of Freemasonry

autor: David Stevenson
Jedna z najciekawszych książek o historii wczesnego wolnomularstwa, pióra znanego historyka, Davida Stevensona. Absolutne „a must” dla każdego zainteresowanego piśmiennictwem wolnomularskim. Sam autor podkreśla, że wolnomularzem nie jest i nie zamierza nim być.

Masoneria. Mały słownik

Masoneria. Mały Słownik.

autor: Norbert Wójtowicz
Mały (choć tylko w nazwie) leksykon terminów wolnomularskich, zebrany przez znanego masonologa polskiego, dr Wójtowicza. Przydatna pozycja w podróżach po literaturze wolnomularskiej, jedyna w języku polskim. Godne polecenia zwłaszcza dla osób słabo orientujących się w terminologii wolnomularskiej. Zwraca uwagę wygodny, kieszonkowy format wydawniczy – rzecz do zabrania nawet do pociągu w długą trasę.

Teksty wolnomularskie

Filozofia masonerii u progu siódmego tysiąclecia

Filozofia masonerii u progu siódmego tysiąclecia

autor: Andrzej Nowicki
Unikatowe dzieło w języku polskim. Jego autor, wolnomularz (wieloletni Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski), filozof i publicysta przybliża nam sylwetki polskich wolnomularzy i stawia ciekawe pytanie: czy w wolnomularstwie, a więc ruchu o programowej adogmatyczności, można mówić o ustalonym zestawie poglądów, które składają się na system filozoficzny.

Morals and Dogma

Morals and Dogma

autor: Albert Pike
Pełen opis wszystkich stopni Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego, podany przez jego wielkiego reformatora. Wbrew tytułowi, księga nie zawiera dogmatów – sam autor podkreśla, że jego system interpretacji jest jedynie propozycją i nie powinien być traktowany jako księga Prawd Objawionych.

Teksty związane z wolnomularstwem (lub tematami pokrewnymi) w sposób pośredni

Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku

Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku

autor: Rafał T. Prinke
Podróż po historiografii alchemicznej. Rozpoczyna się od poznania nauk alchemicznych rozwijających się w starożyności – greckiej i egipskiej, ale także chińskiej czy indyjskiej. Później autor opisujeśredniowiecze, renesans i najbardziej chyba niezwykły i płodny dla alchemicznej literatury czas baroku. Oświecenie jest czasem podsumowań, ale przede wszystkim początkiem końca alchemii jako takiej. Jej miejsce trwale zajęła bowiem chemia, oparta na innych podstawach, choć ściśle z alchemią związana.

Cyrkiel i węgielnica